Sjöcontainer

Sjöcontainer - optimerad förvaring och transport

Ca 90% av världens varutransporter sker med sjöfart. Sjöcontainrar, även kallade fraktcontainrar, är därmed en mycket viktig komponent i dagens globala handelsnätverk. 

Vi på Containergruppen erbjuder kvalitativa sjöcontainrar, till försäljning, uthyrning och renovering. Dessa robusta behållare används främst för att transportera varor över långa avstånd, både till sjöss och på land. Deras standardiserade design gör dem enkla att hantera och lasta på fartyg. Sjöcontainrar erbjuder säker och skyddad förvaring för en mängd olika varor, från elektronik och kläder till industrimaskiner och råvaror. Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi med hjälp av skräddarsydda lösningar får din verksamhet att växa.


Standardisering och mått

Våra sjöcontainrar är givetvis standardiserade, vilket gör dem kompatibla med den globala marknaden. Den internationella standarden för sjöcontainrar fastställs av ISO (International Organization for Standardization), vilket gör det möjligt att använda dem universellt.

De vanligaste storlekarna är 20 fot (TEU) och 40 fot (FEU). En 20-fots container har måtten cirka 6,1 meter i längd, 2,4 meter i bredd och 2,6 meter i höjd, medan en 40-fots container är dubbelt så lång men med samma bredd och höjd. Måtten är optimerade för att containrarna enkelt ska kunna staplas och transporteras effektivt.

Mångsidiga användningsområden

Sjöcontainrar är mycket mångsidiga och används inom en mängd olika industrier. De används först och främst globalt för att frakta en mängd olika varor. Men förutom dess traditionella användning inom frakt och logistik, har de också blivit populära inom byggindustrin för att skapa tillfälliga kontor, bostäder och lagringsenheter.

Deras robusta konstruktion och motståndskraft mot väder och vind gör dem idealiska för att användas som mobila arbetsstationer eller skyddade lagerplatser på byggarbetsplatser, eller helt enkelt som förvaringsutrymmen för privatpersoner såväl som företag.

Sjöcontainer

Transport och logistik

Sjöcontainrar spelar en central roll i den globala logistikkedjan. Designen gör det möjligt att enkelt överföra dem mellan olika transportmedel utan att behöva lossa och lasta om innehållet. Containerisering ger med andra ord en mer effektiv användning av utrymmet på transportmedel och i lager, vilket bidrar till att sänka logistik- och transportkostnaderna.

Nya såväl som begagnade alternativ

Vi på Containergruppen erbjuder både nya och begagnade sjöcontainrar, vilket innebär flexibilitet för dig som privatperson, er som företag eller organisation. Nya containrar är idealiska för företag som behöver långsiktig användning och vill säkerställa ett maximalt skydd för sina varor. Dessa har längst hållbarhet, men är också det dyrare alternativet.

Begagnade containrar, å andra sidan, är ett kostnadseffektivt alternativ för tillfälliga eller kortsiktiga projekt. Trots att de är begagnade, genomgår dessa containrar noggranna inspektioner och reparationer för att säkerställa att de fortfarande är i bra skick och kan användas säkert för transport och förvaring.

Miljöpåverkan

Sjöcontainrar har en betydande påverkan på miljön. Många pekar på att användningen av containrar bidrar till att minska transportkostnaderna och koldioxidutsläppen, genom effektiv lastning och optimerad användning av utrymme. Återanvändning och återvinning av begagnade containrar för olika ändamål, såsom bostäder eller kontor, bidrar också till att minska avfall och bevara resurser. 

Tillverkning och transport av containrar har dock en mycket negativ miljöpåverkan. Utöver enorma utsläpp av koldioxid från stålindustrin, samt förbränningen av fossila drivmedel av fartyg, bidrar båtarnas avgaser också till övergödning och försurning. Giftiga bottenfärger, avloppsvatten och sopor smutsar ner, medan buller från containerfartygen stör djurlivet. Här finns mycket att förbättra.

Sjöfart är dock ett mer energieffektivt sätt att transportera varor, om man jämför med infrastruktur på land. Vi har många alternativ för dig som vill använda containrar i syfte att återvinna olika material, samt miljöcontainrar som används för att förvara farliga kemikalier.

Din leverantör av sjöcontainrar

Med ett brett utbud av nya såväl som begagnade containrar, kan vi hjälpa dig att hitta den perfekta lösningen för dina förvarings- och transportbehov. Vårt engagerade team av experter är alltid redo att ge dig råd och stöd genom hela processen, från inköp till leverans och installation. Oavsett om du kontaktar oss i egenskap av privatperson, företag eller annan organisation, har vi en anpassad lösning.

Välkommen!

Trygg transport och förvaring